Ostatní

1) Zveřejňujeme transparentní účet u KB:

Transparentní účet KB:                                                             https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/105540265-mestska-knihovna-ml/detail-uctu-9135331.shtml

2) Na základě plnění povinností podle zákona č. 250/2000 Sb. zveřejňujeme:

Návrh rozpočtu 2019Schvaleny_rozpocet_2019_RM

Schválení rozpočtu 2019 RMUSN_RM_49_19_schválení_rozpočtu_2019

Rozpočet 2020: Rozpočet 2020-bp.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022Upraveny navrh SD vyhledu 2018-2022

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2022Schvaleni SD vyhledu 2018-2022 

3) Zveřejňujeme výroční zprávu Městské knihovny ML za rok 2018:

Výroční zpráva Městské knihovny Mariánské Lázně:  VÝROČNÍ ZPRÁVA MKML 2018

4) Poskytnutí dotace ze SR ČR 2019 (VISK 3 2019) na projekt Podpora technického vybavení vzdělávací učebny:

Podpora poskytovatelů kulturních služebRozhodnutí o poskytnutí dotace 2019