PŘIPRAVOVANÉ AKCE KNIHOVNY

CO PŘIPRAVUJE KNIHOVNA V KVĚTNU?

25.5. STŘEDA v 17:00 hod. – CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA ING. PETRA BOŘILA              Tentokrát se podíváme do Ekvádoru.

31.5. ÚTERÝ v 16:30 hod. – DEBATNÍ SKUPINA MÁME JINÉ DÍTĚ – výchova hyperaktivních, autistických či dětí s jinou poruchou. Přidejte se do nově založené debatní skupiny a podělte se s námi o vaše zkušenosti či starosti. 

3.6. PÁTEK v 17:00 hod. – KURZ SENIOŘI PÍŠÍ WIKIPEDII – pro všechny(nejen seniory), kteří si rozumí s počítačem a internetem a chtějí se dozvědět o fungování nejrozšířenější encyklopedie na světě Wikipedie.

Níže bližší informace o nejbližších akcích:

ZEMĚ NA ROVNÍKU

Cestovatelská přednáška Ing. Petra Bořila o vzdáleném Ekvádoru.

středa, 25.5. 2016 od 17:00 hod. ve studovně

Ekvádor_plakát

 

MÁME MaturantJINÉ DÍTĚ

Debatní skupina založená v knihovně na počátku května pokračuje…

úterý, 31.5. 2016 od 16:30 hod. v přednáškové místnosti v 1. patře se opět sejdou rodiče či příbuzní hyperaktivních, autistických dětí či dětí s jinou poruchou. Přidejte se do nově založené debatní skupiny a podělte se s námi o vaše zkušenosti či starosti. Pomozme si navzájem. VSTUP VOLNÝ.

KURZ SENIOŘI PÍŠÍ WIKIPEDII

pátek, 3.6. 2016 od 17:00 hod. ve studovně

Kurz je určen pro všechny(nejen seniory), kteří si rozumí s počítačem a internetem a chtějí se podělit o své zkušenosti a znalosti psaním obsahu nejrozšířenější encyklopedie na světě. Účastníci se dozví, jak vzniká a funguje Wikipedie, jak založit vlastní profil, diskutovat, vytvářet články a pracovat s fotografiemi. VSTUP VOLNÝ.

Zjistěte, že psaní Wikipedie není nic tak těžkého, a objevte radost, kterou přinese vám i jejím čtenářům.

PSACI_STROJ_WIKI

Oddělení pro dospělé čtenáře

se nachází v přízemí městské knihovny.
V oddělení je k dispozici beletrie i naučná literatura.
Cizojazyčná literatura v angličtině,němčině,francouzštině,italštině a ruštině.
Čtenáři využívají  2 on-line katalogy.
V tomto oddělení se vyřizuje meziknihovní výpůjční služba.
Pro studenty základních,středních a vysokých škol se zde pořádají knihovnické lekce.
Zde se vyřizují čtenářské průkazy pro dospělé.
IMG_0189
Výpůjčky je možné prodlužovat telefonicky: 354 622 115
e-mailem: knihovna@marienbad.com
přes web: www.knihovnaml.cz /Vaše čtenářské konto/

Oddělení pro děti a mládež

 se nachází v 1. poschodí městské knihovny.
Dětem je k dispozici beletrie, naučná literatura a doporučená školní četba.
Cizojazyčná literatura je v angličtině, němčině a ruštině.
Čtenáři využívají  2 on-line katalogy včetně připojení k Internetu s možností tisku a kopírování.
Půjčují se zde časopisy pro děti a mládež.
Pro žáky základních škol se pořádají exkurze, soutěže a výstavy.

Každé 3. úterý v měsíci se koná akce „Už si čtu sám“ pro děti 1. a 2. tříd ZŠ
Každý 3. čtvrtek v měsíci se koná akce „Čteme a malujeme“ – čítárnička pro předškoláky.
Na oddělení se vydávají dětské čtenářské průkazy.
Výpůjčky je možné prodlužovat telefonicky: 354 622 115

IMG_0244
e-mailem: knihovna@marienbad.com
přes web: www.knihovnaml.cz /Vaše čtenářské konto/

Studovna a čítárna

Naučná literatura je ve studovně určena k prezenčnímu půjčování.
Slovníky, encyklopedie, filozofie, ekonomie, přírodní vědy, technika, umění, literatura, zeměpis, vlastivěda, historie, regionální literatura, sbírky zákonů.
Návštěvníkům je k dispozici 6 počítačů s připojením k Internetu nebo připojení vlastních počítačů k Internetu prostřednictvím wi-fi.
Je možné pracovat s programy Word a Excel a využít tiskárny i kopírku.

Ve studovně a čítárně se půjčuje denní tisk, noviny, časopisy, CD a DVD

Poslední čísla všech periodik se půjčují pouze prezenčně v knihovně.

Knihovna odebírá jak zábavné tak i naučné časopisy.

Z deníků Dnes, Hospodářské noviny, Chebský deník, Lidové noviny, Právo, Sport.

Periodika se archivují 1 – 5 let, regionální tisk od roku 1990

CD a DVD lze přehrávat v oddělení do sluchátek.

IMG_0195

Balneologická knihovna

Balneologická knihovna soustřeďuje naučnou literaturu z bývalého Výzkumného ústavu balneologického zaměřenou především na lázeňství.
Jedná se o monografie,odborné časopisy a výzkumné zprávy.
Seznam svazků je uveden v on-line katalogu městské knihovny.
Tato literatura se půjčuje pouze na základě objednávky v oddělení dospělých nebo ve studovně prezenčně

Turba1 B-F