PŘIPRAVOVANÉ AKCE KNIHOVNY

UPOZORNĚNÍ!!! OD 14.ŘÍJNA 2016 Z DŮVODU PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI BUDE PROVOZ KNIHOVNY ZKRÁCEN DO ODVOLÁNÍ NÁSLEDOVNĚ: ÚTERÝ, PÁTEK – do 15 hod. Páteční dopolední provoz dětského oddělení je dočasně zrušen. DĚKUJEME VŠEM NÁVŠTĚVNÍKŮM ZA POCHOPENÍ.

PLÁNOVANÉ AKCE POBĚŽÍ BEZE ZMĚNY!

PROGRAM ŘÍJEN 2016

DĚTSKÉ ČÍTÁRNIČKY – téma JAK SE POZNÁ PODZIM?

Svěřte nám vaše ratolesti na 1 hod. a knihovnice se s nimi smysluplně zabaví jak jinak než knížkami…:) VSTUP VOLNÝ

18. 10. 2016 úterý, 16,00 hod. Čítárnička pro MŠlisty

20. 10. 2016 čtvrtek, 16,00 hod. Čítárnička pro prvňáky a druháky ZŠ

25.10. 2016 úterý, 16,30 hod. Přednáška Mgr. Miluše Peškové – DÍTĚ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA

26.10. 2016 středa, 17,00 hod. Přednáška Ing. Petra Bořila – ČESKÉ ROZHLEDNY 1. část

Níže podrobnější informace o nejbližších akcích:karticky

25.10. 2016 úterý, 16,30 hod. Přednáška Mgr. Miluše Peškové, odbornice na autisty – DÍTĚ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA (PAS)

Jak se pozná dítě s PAS? Jak se k němu chovat? Jak pomoci rodičům tohoto dítěte? Jak dát najevo zájem…DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ

26.10. 2016 středa, 17,00 hod. Přednáška Ing. Petra Bořilax_boril_plakat – ČESKÉ ROZHLEDNY 1

 

 

Těšíme se na vaší návštěvu!

AUTORSKÁ ČTENÍ VYDANÝCH I NEVYDANÝCH AUTORŮ

Kniha_otevřenáMěstská knihovna Mariánské Lázně hledá vydané i nevydané autory, kteří by chtěli svá díla prezentovat pro veřejnost v rámci autorských čtení v naší knihovně.

Pro ostýchavé se budeme snažit zajistit vhodného interpreta.

Zájemci pište na: knihovna@marienbad.com nebo volejte

                                                                            354 627 122, 354 622 115

Oddělení pro dospělé čtenáře

se nachází v přízemí městské knihovny.
V oddělení je k dispozici beletrie i naučná literatura.
Cizojazyčná literatura v angličtině,němčině,francouzštině,italštině a ruštině.
Čtenáři využívají  2 on-line katalogy.
V tomto oddělení se vyřizuje meziknihovní výpůjční služba.
Pro studenty základních,středních a vysokých škol se zde pořádají knihovnické lekce.
Zde se vyřizují čtenářské průkazy pro dospělé.
IMG_0189
Výpůjčky je možné prodlužovat telefonicky: 354 622 115
e-mailem: knihovna@marienbad.com
přes web: www.knihovnaml.cz /Vaše čtenářské konto/

Oddělení pro děti a mládež

 se nachází v 1. poschodí městské knihovny.
Dětem je k dispozici beletrie, naučná literatura a doporučená školní četba.
Cizojazyčná literatura je v angličtině, němčině a ruštině.
Čtenáři využívají  2 on-line katalogy včetně připojení k Internetu s možností tisku a kopírování.
Půjčují se zde časopisy pro děti a mládež.
Pro žáky základních škol se pořádají exkurze, soutěže a výstavy.

Každé 3. úterý v měsíci se koná akce „Už si čtu sám“ pro děti 1. a 2. tříd ZŠ
Každý 3. čtvrtek v měsíci se koná akce „Čteme a malujeme“ – čítárnička pro předškoláky. Čítárničky probíhají od září do května, na nejbližší je vždy upozorněno na nástěnkách i úvodní stránce webu knihovny.

Na oddělení se vydávají dětské čtenářské průkazy.
Výpůjčky je možné prodlužovat telefonicky: 354 622 115

IMG_0244
e-mailem: knihovna@marienbad.com
přes web: www.knihovnaml.cz /Vaše čtenářské konto/

Studovna a čítárna

Naučná literatura je ve studovně určena k prezenčnímu půjčování.
Slovníky, encyklopedie, filozofie, ekonomie, přírodní vědy, technika, umění, literatura, zeměpis, vlastivěda, historie, regionální literatura, sbírky zákonů.
Návštěvníkům je k dispozici 6 počítačů s připojením k Internetu nebo připojení vlastních počítačů k Internetu prostřednictvím wi-fi.
Je možné pracovat s programy Word a Excel a využít tiskárny i kopírku.

Ve studovně a čítárně se půjčuje denní tisk, noviny, časopisy, CD a DVD

Poslední čísla všech periodik se půjčují pouze prezenčně v knihovně.

Knihovna odebírá jak zábavné tak i naučné časopisy.

Z deníků Dnes, Hospodářské noviny, Chebský deník, Lidové noviny, Právo, Sport.

Periodika se archivují 1 – 5 let, regionální tisk od roku 1990

CD a DVD lze přehrávat v oddělení do sluchátek.

IMG_0195

Balneologická knihovna

Balneologická knihovna soustřeďuje naučnou literaturu z bývalého Výzkumného ústavu balneologického zaměřenou především na lázeňství.
Jedná se o monografie,odborné časopisy a výzkumné zprávy.
Seznam svazků je uveden v on-line katalogu městské knihovny.
Tato literatura se půjčuje pouze na základě objednávky v oddělení dospělých nebo ve studovně prezenčně

Turba1 B-F