PŘIPRAVOVANÉ AKCE KNIHOVNY

UPOZORNĚNÍ!!! OD 14.ŘÍJNA 2016 Z DŮVODU PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI BUDE PROVOZ KNIHOVNY ZKRÁCEN DO ODVOLÁNÍ NÁSLEDOVNĚ: ÚTERÝ, PÁTEK – do 15 hod. Páteční dopolední provoz dětského oddělení je dočasně zrušen. DĚKUJEME VŠEM NÁVŠTĚVNÍKŮM ZA POCHOPENÍ.

PLÁNOVANÉ AKCE POBĚŽÍ BEZE ZMĚNY!listy

LISTOPADOVÝ PROGRAM 2016

PRO DĚTILISTOPADOVÁ POHÁDKA                                           Přiveďte na 1 hodinku své ratolesti a my se o ně postaráme.               Vstup volný.  Čítárničky probíhají v dětském oddělení v 1. patře.  

 22.11. ÚT v 16,00 hod.  pro prvňáky a druháky ZŠ                                   ceske-pohanstvi_jpg                     24.11. ČT v 16,00 hod. pro předškoláky

 24.11. ČT v 17,00 hod. PŘEDNÁŠKA ČESKÉ POHANSTVÍ, přednáší Radek Míka. Přednáška z díla divadelního a literárního kritika, historika Záviše Kalandry: České pohanství I, II (Nejstarší prameny, Osudy Bohů)                              dobrovolné vstupné

29.11. ÚT v 16,30 hod. DEBATNÍ SKUPINA MÁME JINÉ DÍTĚ, pravidelné setkání rodičů, příbuzných autistických a hyperaktivních dětí či dětí s jinou poruchou. Tentokrát s Mgr. Miluší Peškovou, dlouholetou koordinátorkou autistů v KV kraji.            vstup volný

30.11. ST V 17,00 hod. PŘEDNÁŠKA BROUMOVSKO, přednáší s mnoha nádhernými fotografiemi cestovatel Ibroumovsko_pngng. Petr Bořil                                                          vstupné 40 Kč

Letáčky s programem jsou k dispozici v každém oddělení knihovny.

Těšíme se na společně strávený čas!

 

AUTORSKÁ ČTENÍ VYDANÝCH I NEVYDANÝCH AUTORŮ

Kniha_otevřenáMěstská knihovna Mariánské Lázně hledá vydané i nevydané autory, kteří by chtěli svá díla prezentovat pro veřejnost v rámci autorských čtení v naší knihovně.

Pro ostýchavé se budeme snažit zajistit vhodného interpreta.

Zájemci pište na: knihovna@marienbad.com nebo volejte

                                                                            354 627 122, 354 622 115

Oddělení pro dospělé čtenáře

se nachází v přízemí městské knihovny.
V oddělení je k dispozici beletrie i naučná literatura.
Cizojazyčná literatura v angličtině,němčině,francouzštině,italštině a ruštině.
Čtenáři využívají  2 on-line katalogy.
V tomto oddělení se vyřizuje meziknihovní výpůjční služba.
Pro studenty základních,středních a vysokých škol se zde pořádají knihovnické lekce.
Zde se vyřizují čtenářské průkazy pro dospělé.
IMG_0189
Výpůjčky je možné prodlužovat telefonicky: 354 622 115
e-mailem: knihovna@marienbad.com
přes web: www.knihovnaml.cz /Vaše čtenářské konto/

Oddělení pro děti a mládež

 se nachází v 1. poschodí městské knihovny.
Dětem je k dispozici beletrie, naučná literatura a doporučená školní četba.
Cizojazyčná literatura je v angličtině, němčině a ruštině.
Čtenáři využívají  2 on-line katalogy včetně připojení k Internetu s možností tisku a kopírování.
Půjčují se zde časopisy pro děti a mládež.
Pro žáky základních škol se pořádají exkurze, soutěže a výstavy.

Každé 3. úterý v měsíci se koná akce „Už si čtu sám“ pro děti 1. a 2. tříd ZŠ
Každý 3. čtvrtek v měsíci se koná akce „Čteme a malujeme“ – čítárnička pro předškoláky. Čítárničky probíhají od září do května, na nejbližší je vždy upozorněno na nástěnkách i úvodní stránce webu knihovny.

Na oddělení se vydávají dětské čtenářské průkazy.
Výpůjčky je možné prodlužovat telefonicky: 354 622 115

IMG_0244
e-mailem: knihovna@marienbad.com
přes web: www.knihovnaml.cz /Vaše čtenářské konto/

Studovna a čítárna

Naučná literatura je ve studovně určena k prezenčnímu půjčování.
Slovníky, encyklopedie, filozofie, ekonomie, přírodní vědy, technika, umění, literatura, zeměpis, vlastivěda, historie, regionální literatura, sbírky zákonů.
Návštěvníkům je k dispozici 6 počítačů s připojením k Internetu nebo připojení vlastních počítačů k Internetu prostřednictvím wi-fi.
Je možné pracovat s programy Word a Excel a využít tiskárny i kopírku.

Ve studovně a čítárně se půjčuje denní tisk, noviny, časopisy, CD a DVD

Poslední čísla všech periodik se půjčují pouze prezenčně v knihovně.

Knihovna odebírá jak zábavné tak i naučné časopisy.

Z deníků Dnes, Hospodářské noviny, Chebský deník, Lidové noviny, Právo, Sport.

Periodika se archivují 1 – 5 let, regionální tisk od roku 1990

CD a DVD lze přehrávat v oddělení do sluchátek.

IMG_0195

Balneologická knihovna

Balneologická knihovna soustřeďuje naučnou literaturu z bývalého Výzkumného ústavu balneologického zaměřenou především na lázeňství.
Jedná se o monografie,odborné časopisy a výzkumné zprávy.
Seznam svazků je uveden v on-line katalogu městské knihovny.
Tato literatura se půjčuje pouze na základě objednávky v oddělení dospělých nebo ve studovně prezenčně

Turba1 B-F